ANASAYFA‹‹
KÜTÜPHANE‹‹


ANKET
Jinekoloğa 
 Şikayetim olursa giderim
 Kontrol için giderim
  
 
Psikolojik Yöntemler
 

Psikoloğun ekip çalışması içinde hastanın psikososyal sağlığını eski haline döndürmesi yönünde çalıştığı bilinmelidir. Kronik ağrılarda, onkolojik hastalıklarda ve fiziksel engellilerde görülen, kızgınlık duyguları, çaresizlik ve ümitsizlik, kadercilik, karamsarlık,uyum güçlüğü, sosyal geri çekilme, zihinsel karmaşa, yorgunluk ve sürekli endişe, geleceğe dönük plan yapamama ve ideallerin kaybı, ilgi ve etkinliklerde azalma, hastalık ve tedavi süreciyle baş etme güçlükleri, uygun tedaviye rağmen yakınmaların devamında, psikososyal destek programları, bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları bu sorunların çözülmesine yardımcı olacaktır.

Bu programlarda kişinin duygularını ve kaygılarını ifade edebilmesi, stresle baş etme stratejilerinin geliştirilmesi sağlanır. Aile danışmanlığı yapılarak, ailenin ve hastanın yeni durumuna uyumuna yardımcı olunur. Yeni ilgi, uğraş, beklenti, yaratıcılık alanlarının geliştirilmesi desteklenir.

Bu çalışma sizi hastalık psikolojisinden çıkartır. Hayata bağlı ve bilinçli bir bakış açısı kazandırır. Kliniğimizde yapılan tüm çalışmalar sizlerin hayata olan uyumunuzu artırarak, sağlık ve mutluluğun kapılarını açar.

Kronik ağrı kontroünde uygulanan yöntemler
Amaç
Hastanın ağrı şikayetinin sebep-sonuçlarıyla ilgili farkındalığının artması
Ağrısı ile duygu-düşünce-davranış ve fizyolojik sistemleri arasındaki birebir ilişkiyi kavraması
Kronik ağrı yaşantısı sürecinde oluşmuş, üstelik de ağrının devamında önemli rol oynar hale gelmiş psikososyal problemlerin tanımlanması ve aşılması
Bu sayede hastaya ağrıya rağmen ağrısıyla baş etmeye yönelik yeni beceriler kazandırılması ve bu becerilerin pekiştirilmesi
Kas Gevşetme Eğitimi
Gevşeme ve stresi takip eden bedensel değişimler birbirine tam anlamıyla zıt tepkilerdir. Bu yüzden stres ve gerilimle bağlantılı ağrıları azaltmada gevşeme çok etkili bir yöntemdir. Gevşemenin nefes düzenleme, kas gevşetme, imajinasyonla rahatlama gibi çeşitleri vardır. Ancak bunların içinde en yaygın kullanılanı Ost'un , Jacobson'un 1938'de geliştirdiği progresif kas gevşetme modelini temel alarak oluşturduğu uygulamalı kas gevşetme egzersizidir.Daha çok kas gerilmelerine bağlı ağrılar ve özellikle gerilim baş ağrısında etkin bir yöntemdir. Bu bir eğitim sürecidir. Temelde 6 seansı içermekle birlikte hastanın ihtiyacına göre 8-10 seans da sürebilir. Egzersiz dört kademeden oluşur:
1.adım: Germe-gevşetme (yaklaşık 20 dakika)
2.adım: Otojenik Eğitim-sadece gevşetme (yaklaşık 10 dakika)
3.adım: Derin Nefes Eğitimi-nefesli (şartlı) gevşeme (yaklaşık 3-4 dakika)
4.adım: Hızlı gevşeme ( birkaç saniye)
1. adım en temel ve en yoğun adımdır. Hastaya, gözleri kapalı iken, işaret edilen 16 kas grubunu sırayla önce germesi sonra da gevşetmesi söylenir. Bunu yaparken az önce yaşadığı gerilim duygusunu daha sonraki gevşeme duygusu ile devamlı surette kıyaslaması istenir. Hastanın burada, ilk seanstan itibaren öğrendiği önemli bilgiler vardır. Bir defa kas gruplarını nasıl kullandığının farkına varır. Mesela baldır kaslarını gererken, söylenmediği halde çene ve alın kaslarını da geriyor olabilir. Bunu günlük hayatta da gerekli gereksiz yapıyor olabilir. Diğer bir öğreti de kas tepkilerini kendi kontrolü ile değiştirebileceğidir. Ona egzersiz başında söylenen, bu değişimi bir kaç saniye gibi çok kısa bir sürede sağlayabileceği, ancak bu seviyeye ulaşabilmesi için hiçbir adımın atlanmaması gerektiğidir. Üstelik bu egzersizde en önemli unsur hastanın kendi çabasıyla mümkün olan düzen ve ödevlerin tatbikidir. Birinci adımda kasetle gevşeme ev ödevi olarak verildiği halde, ikinci adımdan itibaren hasta, dış telkinlerden bağımsız olarak, kendi kendine gevşemeye başlaması yönünde cesaretlendirilir. Zaten nihai amaç da hastanın, her koşulda (özellikle stres yaratan durumlarda), her zaman ve her mekanda, çok kısa bir sürede hangi kasının gerildiğini fark etmesi ve o kası anında gevşetebilmesidir.    
>> SAYFA BAŞINA DÖN <<