Haberler >> Düşüncenin Gücü
 
ANASAYFA‹‹
KÜTÜPHANE‹‹
ANKET
Hayatımı... 
 Düşünüp planlayarak yaşarım
 Düşünüp planlamadan yaşarım
  

Reiki Nedir?

Reiki’nin Tanımı:

Günümüzdeki yaygın anlamı, anlayışı ve uygulaması olarak “Reiki”, Japonca ile Çince karışımından oluşan bir terimdir. Kaynağı, Tibet, Çin, Hindistan, Japonya başta olmak üzere Asya orijinlidir.

“Rei” Japonca’da “evrensel yaşam enerjisi” anlamına gelmektedir. Buna bağlı bir ek olan Çince “Ki” ise kişinin kendisinde bulunan biyolojik hayat enerjisi demektir. Bu, “Biyoplazma”, “Biyo-enerji”, kozmik enerji” olarak ifade edilmektedir.

“Ki”, Evrensel enerjinin uyarlanmsı anlamına da gelmekte; eski Asya’da bir şifa tekniği olarak kullanılan disipline de denilmektedir.

“Reiki, de evrensel enerji ile yaşam enerjisini birleştirmiştir. Bu enerji, bütün toplumlarda farklı isimler altında daima bilinmiştir.”

Reiki, her dünya görüşüne göre değişik düşünülebilir. Evrensel enerji ve yaşam enerjisi ne kadar değişik düşünülüp kullanılabiliyorsa, o da o kadar değişik düşünülüp kullanılabilir. Reiki her kültürde izine raslanan evrensel enerjinin Japonca adıdır. Ayrıca Reiki, kozmik ve yaşamsal bir enerji veya fiziksel , biyolojik, sosyal, mantal ve ruhsal bir nitelik olarak düşünebilir. Evrensel düş kategorileri ile düşünen kişi ise Reiki ile teolojik , ideolojik, antropozitifik ve mistik düşünceleri birleştirebilir.

“Evrensel hayat enerjisi, bizim gibi kendisine kulluk eden sayısız ruhsal varlığı, ruhu yaratan ve yaratmakta olna Tanrı'dır. Bu durumda Reiki ruhsal yardımcıdan kendisinin de kaymağı olan Tanrı’ ya kadar sonsuz bir evrendir.”

Reiki’yi enine boyuna araştıran üstatlardan biri olan Frank Arjiva Petter: “Şimdiye kadar, Batı dünyasında, Dr Usui’nin ve modern Usui Reiki Ryoho Gakkai’nin uyulmaması ve inisasyonunu tam olarak bilen kimse görmedim. En basit ifadeyle, ancak tahmin çalışması yapabiliriz. Tahmin çalışmaları da doğal olarak hiç tatmin edici olmuyor.

Çağımızın önde gelen fizikçilerinden Max Planck, günümüz insanlarına araştırmalarının özetini şöyle açıklar:

“Bir fizikçi olarak, yani bütün hayatını pozitif bilime, maddenin kavranmasına adamış olan bir insan olarak, benim hayalperest bir insan zannedilmemin mümkün olmadığından eminim. Atom araştırmalarımdan sonra şunları söyleyebilirim:

Esas itibariyle madde diye bir şey yoktur! Maddenin varlığı ve oluşumu, atom parçaçıklarına bir salınım kazandıran ve onları küçük bir güneşin sistemi gibi bir güçten ibarettir.
Bu gücün ardında şuurlu ve zeki bir ruh düşünmeliyiz. Bu ruh tüm maddenin temelidir. Reel, gerçek, hakiki olan, görünen geçici madde değildir. Çünkü bu ruh olmadan madde var olmazdı. Aksine aslolan hakikat, görünmeyen ölümsüz ruhtur.

Ancak ruh, kendiliginden var olamayacagına ve bir varlığın parçası gerektiğine göre, ruhsal varlıkların varlığını kabul etmeliyiz.

Ruhsal varlıklar da kendiliğinden olmayacağına, yani yaratılmış olmaları gerektiğine göre, bin yıllar boyunc bütün kültürlerin yaptığı gibi ben de, bu gizemli yaratıcıyı dile getirmekten çekinmemekteyim: “Tanrı!” yukarıdaki sözler benimde reiki hocam olan Reiki Üstadı Horst H. Günterin Reiki Uygulamalı Şifacılık teknikleri s. 191’den alınmıştır.

Birçok reiki hocasının eninde sonunda ulaştıkları sonuç; vardıkları kanaat, gücün de, enerjinin de, şifa vericisinin de Allah olduğudur. Her şey ona dönmekte onda düğümlenmektedir.
Yine Petek Kitamura kitabının 170 sayfasında der ki;” Biz insanlar Allah’ın kullarıyız. Ona aidiz. O nedenle bize onun verdiği birçok yeteneği kullanma hakkımız vardır. Hepimiz aynıyız ve bu yetenek aynı derecede mevcuttur. Bir insan en iyi şeyi kendisi için yapar, en iyi şifayı da kendisi için ister. Başkalarından şifa isteyip beklemek yerine, Allah’ımıza kendimiz yalvarıp, niyaz edersek, Onun en yüksek hayrımıza olan şifayı bize göndereceğine inanıyorum. Biz şifacıların görevi de, size bunu en iyi şekilde yapabileceğinizi öğretmektir...”
sevgiyle kalın.

Usui Reiki Master
Alahattin Öztekin
alahattinn@gmail.com


[12.08.2011]


 
 
DİĞER HABERLER  
Reiki Uygularken Sembollere İhtiyacınız Var mı?
Reiki Enerjisinin Bilimsel Açıklaması
Reiki ve Semboller'e Giriş
Reiki’nin Tarihçesi
Reiki Nedir?
Ye, Dua Et, Sev
Inception (Başlangıç) - "Müthiş bir rüya filmi"
Rüyalarımızın İlk Oluşumu