Haberler >> Düşüncenin Gücü
 
ANASAYFA‹‹
KÜTÜPHANE‹‹
ANKET
Hayatımı... 
 Düşünüp planlayarak yaşarım
 Düşünüp planlamadan yaşarım
  

Reiki ve Semboller'e Giriş

Ellerini kullanarak şifa verme antik çağlardan bu yana varlığını sürdüren doğal bir şifa verme yöntemidir.

Antik çağlardan beri, hem Doğu’da hem de Batı’da insanlar “avuç içinden” yayılan gizemli enerjinin farkında olmuştur. Mide yada baş ağrısı yaşandığında, herkes ellerini etkilenen bölgeye koyar. Ayrıca bir incilme ya da yaralanma yaşandığında, ellerimizi ağrıyan bölgeye götürme refleksini gösteririz.
Bu hareket bilinçli değil içgüdüseldir. Deneyimler sonucunda ellerimizi o bölgeye koymak suretiyle ağrının hızla geçeceğini veya azalacağını biliriz.

Aynı zamanda ellerini bu amaçla kullanan insanlar arasında etki bakımından fark olduğu ortaya çıkmıştır. Bazı insanlar diğerlerine oranla daha çok şifa verme gücüne sahiptir. Bu içgüdüsel hareket, “elleri kullanarak şifa verme” olarak adlandırılır. Bu şifa yeteneğini artırmaya yönelik bazı eğitim sistemleri geliştirilmiştir.

Çeşitli kaynaklarda, Buda ve İsanın hasta insanları ellerini koyarak iyileştirdiğine yer verilmektedir.
Antik Yunan’da ve Roma’da bunun uygulandığını gösteren kaynaklar vardır. Keza Anadolu’da bu el verme olarak karşımıza çıkar.

Evrensel Reiki’yi esas alan bu yöntem, tarih öncesinde “Şamanlar” tarafından da geliştirilmiş gizli bir yöntemdir. Kızılderililere de bu şaman kolundan geçmiştir. Şaman bunu insanlara şifa ve rehberlik sunmanın yanı sıra doğa ile denge kurmalarını öğretmek için de kullanmıştır. Sıradan insanlara açıklanmadan kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. Yaklaşık olarak yüz yılı aşkın bir süre önce, Mikao Usui tarafından yeniden keşfedilmiştir. Yine onun tarafından Ki ve ışık yayılımı üzerine kurulu bir şifa tekniği olan “Usui Reiki Ryoho” adıyla mükemmelleştirilmiştir. O tarihten bu yana Reiki çok sayıda insan yetiştirmekle kalmamış, aynı zamanda onlara “şifa yeteneği” kazandırılarak başka insalar arasında da yayılmıştır.

Reiki kaynağı itibariyle, “insanın mı tanrı; tanrının mı insan olduğu”; bir başka deyişle “beşeri olanla, ilahi olanın” biri birinden tam hatta hiç ayrıştırılmadığı bir kültür ve ortamdan çıkmıştır ki, vatanı Tibet, Çin, Hindistan ve Japonya bölgesidir.

Reikide evrensel enerjiden yararlanabilmek için sembolleri ve kotodama’yı esas alan gizemli bir yöntem uygulanır. Sembolleri kullanarak sifaya ulaşma tekniği “sembolleştirilmiş şifa” olarak adlanırılır. Reiki’de birinci aşamada sembol kullanılmaz ikinci aşamada üç sembol öğrenirsiniz. Üçüncü yaşamda ustalık sembolünü öğrenirsiniz. Diğer semboller sonradan kullanılan yan sembollerdir. Aynı zamanda her sembolle bağlantılı kotodama’yı da öğrenirsiniz. Semboller geleneksel Reiki’de ho olarak adlanırılır.

Semboller, işaretler ve harfler gibi şekillerdir. “Evrensel enerjiye uyumlanmayı sağlayan anten” olarak değerlendirilirler. Enerji piramit yada spiral gibi bazı şekillerden yada o şekillerle rezonans kuran dalgadan gelir. Bunlar evrensel enerji ile bağlantılı kozmik semboller olarak bilinir.

Kotodama kutsal seslerdir. “Shingon yada mantra” olarak da adlandırılır. Evrensel enerji ile rezanons halindeki titreşimler olarak değerlendirilir. Gizemli Om sesi, deniz kabuğundan çıkan boru sesi ve alkış sesi rezonans halindeki tınılar arasındadır. Semboller ve Kotodama aslında iki farklı şey olsa da bizleri üst boyuttaki dalga boyu ile bağlamaları açısından birbirine benzer. Her ikisinin de sinerjik etkileri, daha üst boyuttaki dalgaya güvenli ve hızlı bir şekilde bağlanmanızı sağlar. Reiki kullanımında deneyimli hale geldiğinizde, bunlardan yalnızca birini tam olarak uygulayabilirsiniz. Semboller, eller yerine gözler yada dille çizilebilir veyahut imgelenebilir. Sembolleri, göz kapaklarında eflatun zemin üzerine siyah renkte de visüalize etmek mümkündür.

Daha önceleri geleneksel Reiki’de bu semboller gizliyken, olur olmaz yere başkalarına verilmezken, günümüz internet ortamında artık bunlar, herkes tarafından kolaylıkla öğrenilmektedir. Geleneksel Reiki bu sembollerin kişi kullanmaya uyumlandıktan sonra kullanılmasını istemektedir. Bu semboller ya okunarak, ya yazılarak yada zihinden geçirilerek kullanılmaktadır. Sembollerin şifa sürecinde kutsal ve özel enerji güçlerine sahip olduklarına inanılır. Bu semboller şunlardır:

1-Cho Ku Rei sembolü: Taozim orijinli olup, “evrenin enerjisini, gökten yere-buraya indir” anlamına gelir. Reikinin başlangıç sembolüdür ve daha çok arzu ve isteklerin gerçekleşmesi için kullanılır.

2-Sei He Ki sembolü: Budizm orijinli olup, “tanrıyla insan bütünleşip bir oldu” anlamındadır. Reiki’nin ikinci sembolüdür. Zihinsel ve duygusal sorunların iyileştirilmesinde kullanılır.

3- Hon Sha Ze Sho Nen sembolü: Kanji kaynaklıdır. “Benim ve senin içindeki yüksek benlik bir olsun” demektir ki uzaktakilere şifa vermek, geçmişe ve geleceğe enerji göndermek için kullanılır.
Budizm’de "Buda kendisiyle senin aramda irtibat kurmak, barış içinde olmak için aracı olsun" demektir. Hristiyanlar bunu, “İsa benimle kendisine ulaşmamı, ışığa kavuşmamı ve barışa katkıda bulunmamı sağlasın diye çevirmişlerdir.

4- Ustalık sembolü olan Dai Ko Myo: “Evrenin yüce ışığı, taç çakramdan içeri gir, benim aracılığımla evrene yayıl” manasına gelir ve hoca tarafından Reiki’ye uyulmamada kullanılır. Budizm’e dayanır.

5- Hint kökenli Raku sembolü: El verme sırasında öğrenciyi temizlemek ve hocayla olan enerji bağını kesmek için kullanılır. Tibet Budistleri de çokça kullanırlar.

6- Antahkarana sembolü: Çin-Tibet kaynaklı olup, meditasyon ve sifada kullanılan bir semboldür. Çin ve Tibet’te meditasyon ve şifa amacıyla binlerce seneden beri kullanılmakta olduğu söylenmektedir.
Bu sembol fiziksel beyin ile taç çakrası ve kişinin yüksek benliği arasında denge kurar. Ayrıca Reiki ve diğer enerjileri de içinde toplayıp güçlendirir. Reiki terapisinde diğer sembollerle birlikte taç çakrasına çizilir ve hem çakralar hem de aura üzerinde çok pozitif ve güçlü etkileri vardır. Reiki uygulanırken
masaj masasının altına konulursa enerjiyi güçlendirip şifanın derinliğini arttırır. Bu sembol kristallerin temizlenmesinde de kullanılmaktadır.

7- EN sembolü: EN Japonca’da daire anlamına gelir ve eğer bu sembolü kullanmak isterseniz genel koruma-korunma amacı ile kullanabilirsiniz. Bu işareti kullanabilmek için diğer semboller gibi uyumlanmaya gerek yoktur. EN şifa öncesi-sonrası kullanıldığı gibi, günlük yaşamda korunma için de kullanılabilir. Kendine güven sağlamak, kendini kontrol, sükunet ve barış için kullanılabilir. Bu sembol diğer tüm sembollerde olduğu gibi her zaman şartsız sevgi ile kullanılmalıdır. Meditasyon durumunda, daire çizerek veya çevrenizde bir silindir ya da küre oluşturarak kullanılabilir. EN sembolünün koruyucu gücünün sizi, Reiki verdiğiniz kişiyi veya bulunduğunuz odayı, binayı vs. içine aldığını düşünün.

Geleneksel Reiki’de açıklamak istediğim semboller bu kadar şimdilik. Tabi karuna reiki'de, füzyon reiki'de, kundalini Reiki'de ve sonradan türetilen daha nice Reiki sisteminde onlarca sembol de üretilmiştir. Sembolleri yazmaya devam edeceğim.

Sevgiyle kalın,

Alahattin Öztekin
Usui Reiki Master
alahattinn@gmail.com


[17.10.2011]


 
 
DİĞER HABERLER  
Reiki Uygularken Sembollere İhtiyacınız Var mı?
Reiki Enerjisinin Bilimsel Açıklaması
Reiki ve Semboller'e Giriş
Reiki’nin Tarihçesi
Reiki Nedir?
Ye, Dua Et, Sev
Inception (Başlangıç) - "Müthiş bir rüya filmi"
Rüyalarımızın İlk Oluşumu